Detaljplan för bostäder vid Herrgårdsbacken

Länsstyrelsen beslutade den 8 juni att avvisa och avslå överklagandena och fastställer beslutet om att anta detaljplanen för Herrgårdsbacken. Länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats till mark- och miljödomstolen.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari att anta detaljplanen för Herrgårdsbacken i Floda. Antagandehandlingarna kan ni läsa under ladda hem. Detaljplanen överklagades till länsstyrelsensom avvisade och avslog överklagandena den 8 juni Länsstyrelsen fastställde samtidigt beslutet om att anta detaljplanen för Herrgårdsbacken. Du kan läsa beslutet under ladda hem, längst ner på denna sida.

Länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Här kan du läsa mer om vad som händer med ett överklagande hos mark- och miljödomstolen.

Bakgrund

I december år 2013 bjöd Lerums kommun in byggare och andra att lämna förslag på hur Herrgårdsbacken i centrala Floda skulle kunna bebyggas med bostäder, cirka 80 lägenheter, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Sex förslag kom in, och valet föll på förslaget från Skeppsviken Fastighets AB och arkitekterna Efem och Ferrum, kallat "Med mössan i hand".

I april år 2014 antog kommunstyrelsen förslaget "Med mössan i hand" för nya bostäder i området Herrgårdsbacken i Floda och detaljplanearbetet startade.

Förslaget

Planområdet omfattar Herrgårdsbacken i Floda som ligger i anslutning till Floda centrum. Förslaget innebär cirka 80 nya lägenheter uppdelade i tre byggnadskroppar vid foten av backen. Målsättningen är att förtäta centrum med fler bostäder. Förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008, där området utgör "centrumutveckling och planerad bebyggelse".

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lars Palmeby, planarkitekt, epost lars.palmeby@lerum.se, telefon 0302-52 11 33.