Detaljplan för Blå torget

Bakrund

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Floda 3:20 med flera, Blå torget i Floda. Blå torget är en del i den omvandling av Floda centrum som kommer att ske.
Övriga etapper är Centrumbacken, Garveriet och stationsområdet samt bostäder vid Rurik Holms väg som pågår och Herrgårdsbacken som blivit överklagad. Varje etapp beräknas ta två till tre år att detaljplanera. Här kan du läsa mer om arbetet med att utveckla Floda centrum.

Området

Planområdet ligger mitt i Floda centrum och Säveån utgör en central roll. I dag består området av vatten, naturmark, parkeringsplatser samt Sävespången för gång- och cykeltrafik.

Förslaget

Syftet med planen är att pröva möjligheten till att bygga kärnan i det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för Floda centrum, Blå torget. Torget förstärker möjligheten till kontakt med Säveån och skapar en mötesplats för alla åldrar. Den föreslagna bron avser öka tillgängligheten till och från Floda torg. Förslaget innebär även att den befintliga Sävespången ändras för att öka tillgängligheten till Blå torget och Säveån.

Vad händer nu?

Under hösten år 2016 har Lerums kommun byggt ut en första etapp av Blå torget. Den hårdgjorda ytan mellan Säveån och vårdcentralens lokaler har byggts om. Här finns nu en multimöbel som ger flera sittmöjligheter samt bord, ett gatzebo, pingisbord och planteringar. Det är Mandaworks som står för konceptet och byggnationen har genomförts av PEAB Asfalt AB.

Etapp två av Blå torget kommer ske genom samråd och granskning i detaljplan under år 2017. Arbetet med detaljplanen kan du följa på denna sida.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Henrik Ohlson, planarkitekt, epost henrik.ohlson@lerum.se, telefon 0302-52 11 48.