Gråbo

Just nu pågår inga program- och detaljplanearbeten i Gråbo.

Gråbo är kommunens tredje största tätort. Bebyggelsen präglas av småskaliga bostäder, radhusbebyggelse och några flerbostadshus. Handel och verksamheter med ett relativt brett utbud är samlat till centrum. Landskapet är plant och omgivningarna domineras av jordbruksmark.

Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor. De närmaste fem åren byggs cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Utbyggnadstakten av bostäder är beräknat till cirka 40 bostäder per år. 

Du kan läsa mer om pågående byggprojekt för Gråbo centrum här.

Frågor?

Har du frågor kring utvecklingen av Gråbo centrum kan du kontakta projekledare Matts Heijl på epost matts.heijl@lerum.se.