Detaljplan för Aspen strand Etapp 4 - Aspevallen

Aspevallen ligger i anslutning till villabebyggelsen i Aspenäs. Den har ett attraktivt läge vid badstranden och utsikten över sjön Aspen. I dag används området som fotbollsplan. I förslaget omplaceras den och på Aspevallen föreslås en varsamt anpassad bostadsbebyggelse med hänsyn tagen till den omgivande kulturmiljön.

Upplysningar

Information om utvecklingen av Aspen strand lämnas av planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.

Upplysningar om innehållet i förslag till detaljplaner lämnas av planarkitekt Helena Iveroth, helena.iveroth@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.