Sammanställning av synpunkter

Tack för alla synpunkter och idéer om Aspedalen och Aspevallen! Sedan våren 2014 har Skanska, HSB och Wallenstam samlat in synpunkter och tankar o hur området i Aspedalen och Aspevallen i Lerum ska kunna utnyttas på bästa sätt.

Kommunens plan är att området ska bebyggas med nya bostäder och lokaler och att hela området ska bli en oas för alla som bor i kommunen. Samarbetet med Wallenstam, Skanska och HSB går ut på att undersöka praktiska och tekniska möjligheter och få in så många synpunkter som möjligt från alla som bor, verkar eller besöker området idag.

Och synpunkter har det kommit! Både genom den app och den webbplats som togs fram för ändamålet, och genom möten och workshops med föreningar, boende, ungdomar och andra intresserade.

Vad vill man ska hända med Aspedalen och Aspevallen?

Här följer en sammanfattning och summering av de synpunkter som kommit in:

Aspedalen

 • Aspedalen har potential
 • Bygg gärna i området
 • Gör sjön Aspen mer lättillgänglig, promenadvägar, bryggor
 • Viktigt med kommunikationer, utnyttja närheten till järnvägen, parkeringsplatser, bra gång- och cykelvägar som knyter ihop Aspen och Rydsbergssidan

Aspevallen

 • Bevara Aspevallen, det är ett uppskattat natur- och fritidsområde
 • Höghus passar inte in
 • Satsa på idrottsanläggningar för många typer av idrott, bebygg inte
 • Bra miljö för Aspenässkolans framtida behov – ökad tillgång till Aspevallen
 • Badplatsen blir mindre attraktiv vid bebyggelse
 • Ungdomar ska kunna utnyttja Aspevallen
 • Fotbollsplanen är viktig
 • Behåll områdets charm

Gemensamt för hela området

 • Bevara grönskan och naturytor
 • Ta vara på den unika närheten till Aspen, ge området en vatten-nära känsla
 • Behåll plats för seglarskolan
 • Uppmuntra odlande, till exempel med kolonilotter
 • Äldreboende bör prioriteras
 • Viktigt hitta bra trafiklösning om det byggs mer och blir ett idrottscentrum
 • Bygg snyggt, bygg spännande

Vad händer nu?

Fortfarande pågår en hel del faktainsamling och analys. Det är exempelvis naturinventering, utredning om tekniska förutsättningar för området, utvärdering av de idéer och förslag som kommit in, underlag för arkitekternas arbete och ekonomiska kalkyler.

Planarbetet påbörjas under 2015, med möjligt antagande under 2017.

Du kan fortfarande lämna synpunkter på hur du vill att Aspedalen/ Aspevallen ska utvecklas. Det gör du enklast via formuläret på områdets webbplats www.aspedalen.se (sidan öppnas i nytt fönster)