Lerum centrum

För Lerums centrum antogs ett program 2007 som innehåller fem strategiska punkter för att göra Lerums centrum bättre:

  • förbättra tillgängligheten
  • skapa bra handelslägen för affärerna
  • ändra läge på stationen
  • förtäta bebyggelsen
  • ta vara på Säveån i centrum

Du kan ladda ner och läsa programmet under "ladda hem" som du hittar längst ner på denna sida. Där hittar du också en skrift om vad som är på gång i Lerums centrum och vilka tidsperspektiv de enskilda projekten har.

Lerums centrum ska vara ett attraktivt och levande kommuncentrum som erbjuder god service och hög kvalitet. Centrum ska vara lätt att besöka, erbjuda ett bra handelsutbud samt ge en trivsam upplevelse för alla. Genom att kombinera vardags pendling till och från arbetsplatser i regionen med en direkt närhet till daglig service och handel utvecklar Lerums centrum sin identitet som stationssamhälle.

Ambitionen med utvecklingen av centrum redovisas i framtaget gestaltningsprogram för Lerums centrum. Där ges en helhetsbild för planerad ny bebyggelse och närmiljö i området. Du kan ladda ner och läsa gestaltningsprogrammet under "ladda hem" som du hittar längre ner på sidan. Planering av byggnation görs genom detaljplaner.

Här nedan kan du läsa om de detaljplaner som pågår i Lerums centrum just nu:

I Lerums centrum finns nu ett nytt parkeringshus. Ett nytt resecentrum planeras också att byggas i anslutning till tågstationen. En ny idrottshall byggs just nu i anslutning till Lerums gymnasium.