Detaljplan för Dergårdsparken

Området

Dergårdsparken är ett område mellan Wamme bro och Lerums gymnasium. Området Dergårdsparken ingår i "Program för Lerums centrum" och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerums centrum.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade år 2007 att godkänna program för Lerums centrum. Kommunstyrelsen beslutade den 9 november år 2011 att ge Ernst Rosén AB markanvisning inom del av fastigheten Dergården 1:249 med flera.

Den 22 januari år 2014 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslag till förlängning av markanvisningsavtalet med Ernst Rosén AB i två år och den 9 april beslutade kommunsstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att pröva detaljplaneläggning av området.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till detaljplan och planerar att gå ut på samråd i början av år 2017.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta projektledare Alvaro Florez, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.