Detaljplan för idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för byggnation av ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium

Vad händer nu?

En förutsättning för att bygga ihop idrottshallen och kulturhuset med gymnasiets huvudbyggnad Eken var att gymnasiet först skulle grundförstärkas. Grundförstärkningen kommer inte att genomföras eftersom den blir betydligt dyrare än tidigare beräkningar. Förvaltningen ser nu över olika alternativ och ambitionen är fortfarande att en ny idrottshall och ett kulturhus ska kunna invigas år 2018.

Mer information om Lerums gymnasium och grundförstärkningarna finns att läsa på den här sidan: Grundforstarkning blir för dyrt

Upplysningar

För upplysningar kontakta planarkitekt Jakob Aldén, telefon 0302 52 11 49, e-post jakob.alden@lerum.se