Stora Bråta

Kommunstyrelsen godkände den 19 augusti 2015 ett program för Stora Bråta. Programmet ska användas som underlag i det fortsatta arbete med detaljplaner i området. Programmet syftar till att studera möjligheterna att skapa ett tillskott av bostäder utan att negativt påverka de värdefulla kultur- och naturmiljöerna som finns i Stora Bråta.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir aktuell vid exploatering av nya bostäder i området och utbyggnad beräknas påbörjas 2019.

Här kan du läsa programmet samt se programkartan för Stora Bråta.

Just nu pågår två detaljplanearbeten i Stora Bråta: