Ändring av detaljplan vid Glimmervägen

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni att anta detaljplanen.

Förslaget

Planområdet är beläget vid Glimmervägen i Stenkullens industriområde. Förslaget innebär en ny byggnadsarea och ny byggnadshöjd för fastigheten Berg 1:74, detta för att detaljplanen ska medge redan befintlig byggnation på fastigheten. Fram till den 29 mars fanns förslaget ute på granskning, då kunde den som ville lämna synpunkter på förslaget till kommunen.

Antagandehandlingarna som förklarar förslaget kan du läsa under ladda hem.

Vad händer nu? 

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Detaljplanen vinner laga kraft den 13 juli om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.