Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

Bakgrund

Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i Floda var tänkbara.

Förbo AB var intresserade av att bygga ett så kallat tryggt boende. Kommunstyrelsen tog den 11 april 2012 beslut om markanvisning och detaljplan inklusive samråd. Sedan dess har Sektor stöd och omsorg konstaterat att tomten inte är aktuell för deras del med hänvisning till de lutningar som finns på och i anslutning till tomten.

Förbo AB är fortsatt intresserade av projektet men med en inriktning mot att bygga hyresrätter istället. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2013 att ändra inriktning på detaljplanen från trygghetsboende till hyresrätter, samt att tidigare beslut om markanvisning kvarstår.

Vad händer nu?

Förvaltningen utreder förutsättningarna på platsen för att kunna arbeta fram ett förslag till detaljplan.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.