Detaljplan för Blå torget

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2017 att starta arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för Blå torget i Floda.

Blå torget är en del i en nu pågående omvandling av Floda centrum. Övriga etapper är Centrumbacken, Garveriet och stationsområdet samt bostäder vid Rurik Holms väg. Detaljplanen för Herrgårdsbacken är klar och bostäderna var färdigbyggda vintern 2018. Här kan du läsa mer om arbetet med att utveckla Floda centrum.

Området

Säveån som rinner mitt i Floda centrum utgör en central roll i förslaget för Blå torget. I dag består området av vatten, naturmark, parkeringsplatser samt Sävespången för gång- och cykeltrafik.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga kärnan i det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för Floda centrum, Blå torget. Torget ska förstärka kontakten med Säveån och skapa en mötesplats för alla åldrar. I förslaget finns en tanke om en ny bro för att öka tillgängligheten till och från Floda torg. Förslaget innebär även att den befintliga Sävespången ändras för att öka tillgängligheten till Blå torget och Säveån.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Under hösten 2016 byggde Lerums kommun ut en första etapp av Blå torget, ytan mellan Säveån och vårdcentralens lokaler. Här finns nu en multimöbel som ger flera sittmöjligheter samt bord, ett gazebo, pingisbord och planteringar. Det är Mandaworks som står för konceptet och byggnationen har genomförts av PEAB Asfalt AB.