Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ändring av detaljplaner till kommunalt huvudmannaskap

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för att ändra huvudmannaskapet för flera av vägarna i Floda.

Bakgrund

Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter ska övergå från enskilt till kommunalt. Det innebär att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Detta sker genom en "ändring av detaljplan" för berörda detaljplaner inom Floda vägförenings verksamhetsområde. De föreslagna förändringarna i detaljplanerna gäller alltså endast den administrativa bestämmelsen som reglerar huvudmannaskapet. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring och gällande detaljplan med bestämmelser ligger kvar som tidigare.

Området

Ändringen berör stora delar av Floda tätort i områdena; Floda centrum, Drängsered, Uddared, Nordåsen, Ljunghöjden, Hyltorna, Kyrkmossen och Berghult. Se karta över området under ladda hem.

Vad händer nu?

Detaljplanen är vilande. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.