Ändring av detaljplaner till kommunalt huvudmannaskap

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för att ändra huvudmannaskapet för flera av vägarna i Floda.

Bakgrund

Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter ska övergå från enskilt till kommunalt. Det innebär att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Detta sker genom en "ändring av detaljplan" för berörda detaljplaner inom Floda vägförenings verksamhetsområde. De föreslagna förändringarna i detaljplanerna gäller alltså endast den administrativa bestämmelsen som reglerar huvudmannaskapet. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring och gällande detaljplan med bestämmelser ligger kvar som tidigare.

Området

Ändringen berör stora delar av Floda tätort i områdena; Floda centrum, Drängsered, Uddared, Nordåsen, Ljunghöjden, Hyltorna, Kyrkmossen och Berghult. Se karta över området under ladda hem.

Förslaget

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att ändra huvudmannaskapet för vägarna som Flodas vägförening idag förvaltar över till kommunalt huvudmannaskap. Förslaget berör 40 detaljplaner i Floda. Förvaltningen kommer att ändra flera detaljplaner samtidigt för att göra arbetet mer effektivt.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.