Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Granskningen för Floda Nova-hallen är nu klar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till befintliga Floda Novahallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal, inomhusfotboll, övrig idrott och kulturarrangemang.

Planens diarienummer: KS17.811

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Detaljplanen för fastigheten Floda 20:239 samt del av Floda 3:17, Floda Nova-hallen har varit på granskning mellan 25 april - 9 maj 2019. Granskningen är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som kommunsstyrelsen kommer ta ställning till den 19 juni 2019.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.