Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till befintliga Floda Novahallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal, inomhusfotboll, övrig idrott och kulturarrangemang.

Planens diarienummer: KS17.811

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 2018-05-30 -- 2018-08-18.

Nu håller vi på att ta fram handlingar för granskning och vi planerar att gå ut på granskning till sommaren 2019. Det kommer då finnas möjlighet att komma in med synpunkter till kommunen.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.