Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Floda Nova Sportcenter AB vill utöka sin verksamhet och har ansökt om planbesked för en ny idrottshall i anslutning till redan befintlig idrottshall i Floda. Kommunstyrelsen har gett positivt planbesked och beslutade i september 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall.

Förslaget

Planområdet är beläget i sydöstra delen av centrala Floda, intill E20, i anslutning till Floda Novas befintliga idrottshall med närhet till Floda Säteri. Förslaget möjliggör byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till den befintliga Floda Novahallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal, inomhusfotboll, övrig idrott och kulturarrangemang. Naturområdet i områdets östra del, öster om befintlig idrottshall, bevaras i förslaget. Kommunen har mellan den 30 maj till den 8 augusti 2018 haft samråd om förslaget. Under denna tid kunde alla som ville lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Den 11 juni höll kommunen öppet hus i biblioteket i Floda.

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget samt tillhörande handlingar finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Nu sammanställs inkomna synpunkter på förslaget. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Denna kommer finnas tillgänglig att läsa här på hemsidan när den är klar.