Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Floda Nova-hallen är nu antagen och har 1 augusti 2019 vunnit laga kraft.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till befintliga Floda Novahallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal, inomhusfotboll, övrig idrott och kulturarrangemang.

  • Planens diarienummer: KS17.811
  • Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Detaljplanen för fastigheten Floda 20:239 samt del av Floda 3:17, Floda Nova-hallen antogs av kommunstyrelsen 19 juni §234. Det justerade protokollet har tillkännagivits genom anslag 8 juli.

En eventuell överklagan ska inkomma senast den 29 juli, i annat fall vinner antagandebeslutet laga kraft 30 juli.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.