Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 100-200 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus, radhus och kedjehus.

Planarbetet ska även pröva om det finns framtida behov för och möjlighet till förskola i området samt reservera ytterligare mark för skolgård och parkering i anslutning till Ljungviksskolan.

Planens diarienummer: KS17.609

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Nu håller planhandlingar på att tas fram för samråd. Vi planerar att gå ut på samråd till sommaren 2019. Det kommer då finnas möjlighet att läsa handlingarna och komma med synpunkter till kommunen.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.