Lerum

Lerum är kommunens centralort. Bebyggelsen i orten varierar men domineras av villor och radhus. Lerums centrala bebyggelse präglas främst av den byggnadsexpansion som skedde under 1950 och 1970-talet. Lerum ligger i Säveåns dalgång med närhet till sjön Aspen.

Lerum ska växa inifrån och ut. Variationer av upplåtelseformer ska öka och befintlig bebyggelse ska förtätas. Ny bebyggelse ska växa fram där det finns närhet till kollektivtrafik och service.

Pågående detaljplaner i Lerum just nu