Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Aspen Strand

Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand. Området ligger vid sjön Aspen, cirka en kilometer sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se. Här kan du bland annat läsa om vanliga frågor och svar samt prenumerera på ett nyhetsbrev om projektet direkt till din e-post.

Arkitekttävling Europan

Området Aspedalen-Aspevallen i Lerum har varit en av tävlingstomterna i världens största arkitekttävling, Europan 10. Europan är en återkommande europeisk arkitekttävling för arkitekter under 40 år. Det vinnande förslaget Dérive, av arkitekterna Jesús Mateo och Marco Pusterla, har varit utgångspunkten för det program som under 2012 togs fram för området Aspedalen-Aspevallen. Förslaget och programmet ligger till grund för utformningen av det förslag som nu finns för Aspen strand. Här kan du läsa mer om arkitekttävlingen Europan och Lerums kommuns medverkan.

Förslaget

Förslaget innebär att reningsverket rivs och att det istället byggs cirka 550 lägenheter, fördelade både på hyresrätter och bostadsrätter. Husen planeras bestå av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. En ny förskola med fyra till sex avdelningar planeras i den norra delen av planområdet närmast Aludden. I förslaget föreslås också en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens pendelstation.

Planens diarienummer: KS15.672

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på samråd under 2017-11-08--2017-11-30. Kommunen kommer att redovisa synpunkter, kommentarerer och förslag i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningstiden. 

Tidplan

Kommunen planerar för granskning vårvinter 2022. Under granskningstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.