Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder och äldreboende Höjdenhemmet

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-04-15, att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Lerum 1:69.

Bakgrund

Planarbete grundar sig på ansökan om planbesked för fastighet Lerum 1:69 som kom in till Lerums kommun 2016-06-08. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05 (KS16:645) att lämna ett positivt planbesked. Den 18 oktober 2017 (KS17:992) lämnades en avsiktsförklaring till kommunstyrelsen i syfte att kommunen hyr vårdplatser som exploatören Förbo planerar att bygga. 

Förslaget

Syftet med planen är att pröva möjligheten för byggnation av ca 100 nya bostäder och ca 120 vårdboende på fastigheten Lerum 1:69.

Planens diarienr: KS20.171

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till detaljplan och utredningar för området pågår för att kunna genomföra samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Tidplan

Samråd planeras till sommaren 2021.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens skeden.