Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att starta arbetet och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder.

Förslaget

Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad terräng. Idag når du området via Stamsjövägen och Brännås Backe i norr.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 att ge positivt planbesked. Det innebär att kommunstyrelsen är positiva till att pröva om det går att genomföra ett detaljplanearbete för området. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till nya bostäder väster om Lilla Stamsjön. Förvaltningen har efter beslutet bedömt att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Kommunstyrelsen har därefter, i oktober 2015, beslutat att detaljplanearbetet ska inriktas på småhus med tillfart via befintliga gator. Nu görs utredningar för området.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.