Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att starta arbetet och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder.

Området

Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad terräng. Idag når du området via Stamsjövägen och Brännås Backe i norr.

Förslaget

Det ursprungliga förslaget var att pröva möjligheten att bygga cirka 115-130 nya bostäder väster om Lilla Stamsjön men på grund av att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet har kommunstyrelsen, i oktober 2015, beslutat att detaljplanearbetet ska inriktas på småhus med tillfart via befintliga gator.

Planens diarienr: KS13.377

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 att ge positivt planbesked. Det innebär att kommunstyrelsen är positiva till att pröva om det går att genomföra ett detaljplanearbete för området. 

Detaljplanen är vilande.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.