Lerum centrum

För Lerums centrum finns ett program och gestaltningsprogram som beskriver ambitionen för hur centrum ska utvecklas. Lerums centrum ska vara attraktivt, levande och erbjuda god service och hög kvalitet.

Du kan läsa programmet och gestaltningsprogrammet för Lerums centrum under ladda hem. Ett nytt resecentrum planeras att byggas i anslutning till Lerums tågstation och en ny idrottshall byggs just nu i anslutning till Lerums gymnasium.

Detaljplaner som pågår i Lerums centrum just nu: