Lerum centrum

För Lerums centrum finns ett program som beskriver ambitionen för hur centrum ska utvecklas. Lerums centrum ska vara attraktivt, levande och erbjuda god service och hög kvalitet. Du kan läsa programmet för Lerums centrum nedan.

Detaljplaner som pågår i Lerums centrum just nu:

Ett nytt resecentrum planeras också att byggas i anslutning till Lerums tågstation.