Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Utöver det föreslås boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark.

Planens diarienr: KS15.620

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa synpunkterna och kommentarer från samrådet i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer du kunna läsa här på hemsidan när det blir dags för granskning av förslaget. Under granskningstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.