Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder vid Dergårdsparken

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2007 att godkänna programmet för Lerums centrum. I november 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge Ernst Rosén markanvisning inom delar av området. I januari 2012 förlängdes markanvisningsavtalet med Ernst Rosén i två år och i april 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. I juni 2016 beslutade kommunstyrelsen att förlänga markanvisningen till Ernst Rosén i ytterligare tre år eftersom detaljplanearbetet fortsatt pågår.

Området

Dergårdsparken är ett område mellan Wamme bro och Lerums gymnasium. Området Dergårdsparken ingår i programmet för Lerums centrum och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i centrala Lerum. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för hållbar tillväxt.

Förslaget

Förslaget innebär cirka 100 bostäder i en blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus och viss handel och service.

Planens diarienr: KS15.621

Vad händer nu?

Detaljplanen är vilande.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.