Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

Bakgrund

I februari 2010 beslutade kommunstyrelsen att starta arbetet och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder på Torpskolans parkering i centrala Lerum. Samråd om ett förslag till detaljplan hölls under hösten 2010. Efter detta samråd har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnaderna tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömde därför att ett nytt samråd skulle genomföras utifrån förändringarna i förslaget. Ett nytt samråd hölls vid årsskiftet 2017-2018.

Förslaget

Förslaget innebär två byggnader med cirka 85 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Utöver det föreslås boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark.

Planens diarienr: KS15.620

Området

Området ligger direkt norr om Lerums centrum, utmed Säveåns norra strand. Gångavstånd till Bagges torg är cirka 200 meter och avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Området används idag som bilparkering.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa synpunkterna och kommentarer från samrådet i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer du kunna läsa här på hemsidan när det blir dags för granskning av förslaget. Under granskningstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Kommunen utreder nu förutsättningarna på platsen.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för granskning höst/vinter 2021. Under granskningstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.