Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta detaljplanen för bostäder i Tingshusparken och låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen.

Detaljplanen har efter beslutet i februari 2017 delats upp i till två detaljplaner:

  • Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset, denna detaljplan. Exploatör här är Jutabo AB.
     
  • Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron. Du kan läsa om denna detaljplan här.  Exploatör här är SAPJ Förvaltning AB.  

Förslaget

Förslaget till detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 100 bostäder i flerbostadshus, kontor- och verksamhetslokaler i entréplan samt underjordiskt parkeringsgarage i två plan.

Planens diarienummer: KS17.150

Området

Området är lokaliserat i Lerums centrum norr om Bagges torg, strax söder om Säveån. Avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Inom området finns det i dagsläget parkering, Tingshuset med omgivande park och en mindre lekplats.

Vad händer nu?

Exploatören utreder tillsammans med Lerums kommun förutsättningarna på platsen och planerar för samråd om förslag till detaljplan. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för samråd till sommaren 2022. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.