Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny förskola vid Kring Alles väg i centrala Lerum.

Området

Planområdet ligger i Hallsås, cirka 800 meter från Lerums centrum och omfattar cirka 7 000 kvadratmeter. Marken inom området sluttar och gräsytan används vintertid som pulkabacke. I arbetet med ny detaljplan ska kommunen försöka ta hänsyn till pulkabacken.

Förslag

Förslaget innebär en ny förskola med minst sex avdelningar i en eller två våningar. 

Planens diarienummer: KS17.397

Vad händer nu?

Kommunen håller nu på att ta fram utredningar och handlingar som underlag för att arbeta fram ett förslag till detaljplan.

När det är klart har man samråd under en viss tid, samrådstid. Man har samråd för att alla ska kunna se förslaget och ha möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för samråd höst/vinter 2021. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.