Detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny förskola vid Kring Alles väg i centrala Lerum.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet till byggnation av ny förskola med minst sex avdelningar i en eller två våningar. 

Planens diarienummer: KS17.397

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Kommunen håller nu på att ta fram utredningar och handlingar som underlag för att arbeta fram ett förslag till detaljplan.

När det är klart har man samråd under en viss tid, samrådstid.

Man har samråd för att alla ska kunna se förslaget och ha möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Kommunen planerar för samråd till hösten 2020.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.