Detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny förskola vid Kring Alles väg i centrala Lerum.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet till byggnation av ny förskola med minst sex avdelningar i en eller två våningar. 

Planens diarienummer: KS17.397

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu med att ta fram utredningar och handlingar som underlag för att kunna genomföra ett samråd.

Vi beräknar att gå ut på samråd under våren 2020. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.