Detaljplan ny skola i Norra Hallsås

Nuvarande skolkapacitet inom området i norra Lerum behöver utökas för att möta det ökande antal elever i kommunen. Efter genomförd förstudie visade det att bästa lösningen är att bygga en ny skola i Norra Hallsås med målet att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom området.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att bygga en grundskola F-9 och en särskola. Skolan ska ha kapacitet för totalt 800-1000 elever med tillhörande idrottshall.

Idrottshallen ska komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och bli en ny mötesplats i området.

Vad händer nu

Nu pågår utredningar för planområdet och förslag till samrådshandlingar arbetas fram.

Tidplan

Till våren 2020 planeras att förslaget går ut på samråd. Förslaget kommer då finnas tillgängligt att titta på och för att lämna in synpunkter till kommunen på förslaget. 

Detaljplanen planeras för antagande hösten 2020 och att skolan kan börja användas från och med höstterminen 2022.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Planens diarienummer är KS18.980