Detaljplan ny skola i Norra Hallsås

Nuvarande skolkapacitet inom området i norra Lerum behöver utökas för att möta det ökande antal elever i kommunen. Efter genomförd förstudie visade det att bästa lösningen är att bygga en ny skola i Norra Hallsås med målet att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom området.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att bygga en grundskola F-9 och en särskola. Skolan ska ha kapacitet för totalt 800-1000 elever med tillhörande idrottshall.

Idrottshallen ska komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och bli en ny mötesplats i området.

Planens diarienummer är KS18.980

Vad händer nu

Kommunen håller nu på att ta fram utredningar och handlingar som underlag för att arbeta fram ett förslag till detaljplan.

När det är klart har man samråd under en viss tid, samrådstid.Man har samråd för att alla ska kunna se förslaget och ha möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Kommunen planerar för samråd till våren 2020.

Tidplan 

Detaljplanen planeras för antagande hösten 2020 och att skolan kan börja användas från och med höstterminen 2022.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.