Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan ny skola i Norra Hallsås

Nuvarande skolkapacitet inom området i norra Lerum behöver utökas för att möta det ökande antal elever i kommunen. Efter genomförd förstudie visade det att bästa lösningen är att bygga en ny skola i Norra Hallsås med målet att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom området.

Området

Planområdet ligger i Norra Hallsås uppe på en höjd, cirka 1500 meter från Lerums centrum.

Förslaget

Förslaget till detaljplan är att pröva möjligheten till att bygga en grundskola F-9. Skolan ska ha möjlighet att ta emot totalt 800-1000 elever, inklusive särskola för 50 elever med tillhörande idrottshall.

Idrottshallen ska komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och bli en ny mötesplats i området.

Planens diarienummer är KS18.980

Vad händer nu?

Kommunen håller nu på att ta fram utredningar och handlingar som underlag för att arbeta fram ett förslag till detaljplan.

När det är klart har man samråd under en viss tid, samrådstid.Man har samråd för att alla ska kunna se förslaget och ha möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Tidplan 

Kommunen planerar för samråd till hösten 2020.

Vi beräknar att skolan kan börja användas 2023. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.