Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Områdesbestämmelser Aspenäs villastad

Aspenäs Villastad är vackert belägen vid sjön Aspens östra sluttningar. Området växte fram under 1920-talet och ingår idag i Lerums kommuns kulturmiljöprogram men också inom området för planerad bebyggelse. Villorna i området illustrerar flera av de olika arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen. Idag är Aspenäs Villastad en attraktiv plats med både närhet till natur och stad. I den centrala tätorten finns service och kollektivtrafik med pendlingsmöjligheter till närliggande städer såsom Göteborg och Alingsås.

Bakgrund

Lerums kommun har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen 2018-08-17 att upprätta områdesbestämmelser inom Aspenäs Villastads området.

Området

Aspenäs är ett område bestående främst av villor i nordvästra Lerum. Områdesbestämmelserna påverkar stora delar av denna bebyggelsen men inte de områden som sedan tidigare omfattas av detaljplan eller annan områdesbestämmelse.

Något förenklat begränsas områdesbestämmelsen av Aspenäs Herrgård i nordväst, Aspen i väst, av Frödings allé i syd, Häradsvägen i öst, Samuel Bagges väg i nordöst, och i norr avgränsas områdesbestämmelsen där den sammanhållna bebyggelsen tar slut. Se kartan för mer precisa gränser.

Förslaget

Förslaget med områdesbestämmelserna för Aspenäs Villastad är att samordna utvecklingen för området. Här kan riksintresse, kulturmiljö, landskap och exploatering bejakas på ett enhetligt sätt. Genom områdesbestämmelserna kan en trygghet skapas för de boende i området som tydligare kan avgöra hur området kommer utvecklas. Områdesbestämmelser möjliggör för att framtida byggnation blir mer strukturerad och enhetlig.

Planens diarienr: KS 18.826

Vad händer nu?

Vi håller nu på att ta fram utredningar för området och arbeta fram ett förslag till områdesbestämmelser. 

Vi planerar för samråd våren 2021. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.