Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stora Bråta

Här kan du läsa programmet samt se programkartan för Stora Bråta. Programmet syftar till att studera möjligheterna att skapa ett tillskott av bostäder utan att negativt påverka de värdefulla kultur- och naturmiljöerna som finns i Stora Bråta. Programmet ska användas som underlag i det fortsatta arbete med att ta fram nya detaljplaner i området. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir aktuell vid exploatering av nya bostäder och utbyggnad för detta beräknas påbörjas 2019.

Just nu pågår två detaljplanearbeten i Stora Bråta: