Detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg i Stora Bråta.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av upp till fem villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus. 

Att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg är en av två etapper som nu pågår i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen.

Planens diarienummer: KS18.1149

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Kommunen planerar för samråd sommaren 2020.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.