Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg i Stora Bråta.

Förslaget

Förslaget till detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av upp till fem villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus. 

Att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg är en av två etapper som nu pågår i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen.

Planens diarienummer: KS18.1149

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för samråd höst/vinter 2021. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.