Detaljplan för bostäder vid Norra Sandbäcksvägen

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för bostäder vid Norra Sandbäcksvägen i Stora Bråta.

Bakgrund

Skogssällskapet som äger fastigheten ansökte om planbesked i september 2015. Kommunstyrelsen beslutade i december samma år att ge positivt planbesked för nybyggnation av bostäder. I det godkända programmet från 2015 för Stora Bråta är området lämpligt för en samlad bebyggelse.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra 35-40 nya bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor i en och en halv våning. Viktiga frågor att utreda är buller och risk på grund av närheten till E20, samt kultur och naturvärden i området.

Att ta fram en detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen är en av två etapper som nu pågår i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg.  

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.