Detaljplan för bostäder vid Norra Sandbäcksvägen

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för bostäder vid Norra Sandbäcksvägen i Stora Bråta.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 35-40 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor i en och en halv våning. 

Att ta fram en detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen är en av två etapper som nu pågår i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg.  

Planens diarienummer: KS18.1148

Markägare: Skogssällskapet

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Kommunen planerar för samråd till sommaren 2020.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.