Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stenkullen

I menyn till vänster hittar du pågående program- och detaljplanearbeten i Stenkullen just nu.

Stenkullen ligger centralt beläget utmed västra stambanan mellan Floda och Lerum. Stenkullen är kommunens centralort för verksamhetsutveckling. Under hela 1900-talet har Stenkullen varit platsen för industriell utveckling i små och medelstora företag. Bostadsbebyggelsen är varierad med en stor andel hyreslägenheter. Det centrala läget i kommunen har förutom företagsetablering också givit anledning till lokalisering av flera stora idrottsanläggningar.

Godkänt program för Stenkullens centrala delar

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2015 att godkänna ett program för Stenkullens centrala delar. Programområdet omfattar de centrala delarna och avgränsas av förbifarten Hede Gärde som leder tung trafik runt samhället, Glimmervägen, Säveån, Hantverksgatan samt Västra stambanan. 

Programmet pekar på att man i detaljplan ska pröva bostäder väster om sportcentret, Trädgårdsmästeriet, utökad centrumverksamhet och bostäder vid Stenkullens station samt park, natur, industri och kontor längs med Alingsåsvägen vid Hede säteri.

Klicka här för att se en karta över programområdet.

Klicka här för att läsa programmet för Stenkullens centrala delar.