Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder, skola och förskola väster om Gråbovägen

Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder väster om Gråbovägen vid trädgårdsmästeriet i Stenkullen. I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att området för detaljplanen skulle utökas och förutom bostäder även pröva skola och förskola.

Området

Området ligger väster om Gråbovägen i närheten av trädgårdsmästeriet samt Stenkullens idrottsplats och ingår i det program som finns för Stenkullens centrala delar. Programmet godkändes av kommunfullmäktige i maj 2016.

Förslaget

Förslag till detaljplan innebär ca 250 bostäder om 2-5 våningar i blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer samt en grundskola och en förskola.

Detaljplanens diarienummer: KS15.675

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och förslag till samrådshandlingar.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för samråd vårvinter 2022. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.