Detaljplan för bostäder väster om Gråbovägen

Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder väster om Gråbovägen vid trädgårdsmästeriet i Stenkullen.

Området

Området ligger väster om Gråbovägen i närheten av trädgårdsmästeriet samt Stenkullens idrottsplats och ingår i det program som finns för Stenkullens centrala delar. Programmet godkändes av kommunfullmäktige i maj 2016. Du kan läsa programmet här.

Förslaget

Förslaget innebär cirka 280 bostäder av blandat våningsantal med utsikt mot Lerådalens naturreservat.

Vad händer nu?

Nu görs utredningar för området och förslag till samrådshandlingar tas fram. Vid samråd kommer då finnas möjlighet att se och komma med synpunkter på förslaget till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.