Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tollered

I menyn hittar du pågående program- och detaljplanearbeten i Tollered just nu.

Tollered är i grunden en gammal by vars gårdar låg i anslutning till Tollereds ström.
Det man främst associerar Tollered med idag är bruksorten uppvuxen kring Nääs fabriker. Bebyggelsen klättrar uppför den relativt branta slänten från Sävelångens strand upp till sjön Torskabotten.

Tollered växte upp i anslutning till industrin och har byggts ut i två etapper, dels 1833-1845 och dels 1870-1940-talet då orten följde textilfabrikens utbyggnad. En senare etapp kan man också se i form av flerfamiljshus byggda på 1990-talet som förtätat bebyggelsestrukturen på vissa ställen.

En utveckling av orten Tollered måste ske med stor försiktighet till de kulturhistoriska värdena. Kommunen tittar just nu på om det är möjligt att pröva ny bebyggelse genom detaljplan vid Brännabben.

Under hösten 2019 färdigställdes en trafikutredning där de studerat nuläget  längs de mest centrala vägarna i Tollered. I trafikutredningen har man bland annat tittat på trafiksäkerhet, hastigheter samt hur trafiken rör sig genom Tollereds centrala delar. I utredningen finns förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utredningen finns här att ladda ner.