Tollered

I menyn till vänster hittar du pågående program- och detaljplanearbeten i Tollered just nu.

Tollered är i grunden en gammal by vars gårdar låg i anslutning till Tollereds ström.
Det man främst associerar Tollered med idag är bruksorten uppvuxen kring Nääs fabriker. Bebyggelsen klättrar uppför den relativt branta slänten från Sävelångens strand upp till sjön Torskabotten.

Tollered växte upp i anslutning till industrin och har byggts ut i två etapper, dels 1833-1845 och dels 1870-1940-talet då orten följde textilfabrikens utbyggnad. En senare etapp kan man också se i form av flerfamiljshus byggda på 1990-talet som förtätat bebyggelsestrukturen på vissa ställen.

En utveckling av orten Tollered måste ske med stor försiktighet till de kulturhistoriska värdena. Kommunen tittar just nu på om det är möjligt att pröva ny bebyggelse genom detaljplan vid Mossen och Brännabben.