Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

Bakgrund

Under 2014 hölls en dialog med boende i Tollered. Genom en enkät och öppet hus kunde många synpunkter samlas in. Dialogen visade bland annat att den kommunägda fastigheten Tollered 4:47 kan vara lämplig att bygga på. I januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltning i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fastigheten. Under våren 2016 bjöd kommunen in till en sådan tävling där byggföretag i samarbete med arkitekter kunde skicka in förslag hur de ville bygga i området.

Vinnare blev Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter med förslaget Brännabbens skogsbacke. Juryns motivering "Förslaget har tagit tillvara karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025".

I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med vinnaren ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Område

Tollered ligger längs E20, ca 11 kilometer från Lerum och cirka 30 kilometer från Göteborg. Planområdet är beläget i den östra delen av Tollered, i närheten av Brännabbenvägen och omfattar cirka sju hektar, till största del naturmark med barr- och lövskog.

Förslaget

Förslaget till detaljplan är att pröva möjlighet att bygga cirka 85 nya bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor. Små flerbostadshus, med hyresrätter och bostadsrätter, föreslås längs med gatuslingan i den centrala delen av området, medan villor och parhus byggs i den norra delen. Runt om de nya husen ska det vara naturmark där det ska vara möjlighet för alla att promenera och röra sig i även när det husen är byggda. 

Planens diarienummer: KS15.515

Vad händer nu?

Under hösten 2019 färdigställdes en trafikutredning där de studerat nuläget  längs de mest centrala vägarna i Tollered. I trafikutredningen har man bland annat tittat på trafiksäkerhet, hastigheter samt hur trafiken rör sig genom Tollereds centrala delar. I utredningen finns förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utredningen finns här att ladda ner.

Vi håller nu på att ta fram handlingar för kunna ställa ut förslaget på granskning och då finns möjlighet att igen lämna synpunkter på planslaget.

Tidplan

Kommunen planerar att ställa ut förslaget för granskning höst/vinter 2021. Under granskningstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter Frågor?KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.