Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ny översiktsplan Lerum 2040/ÖP

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2015 att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med ny översiktsplan för Lerums kommun. Den går under namnet Lerum 2040/ÖP.

Arbetet med Lerum 2040/ÖP är en kontinuerlig process, grundligt förankrad i beredningarnas medborgardialoger, workshops och möten. Över 300 dokumenterade svar har inkommit från allmänheten.

Cirkeln ska slutas

Lerum 2040/ÖP byggs utifrån kommuninvånarnas egna åsikter och visioner om sitt samhälle. Det är Lerumsborna själva som är med och formar sitt ortens framtida inriktning.

Den politiska viljeinriktningen är att Lerum ska vara en stark del i regionen, att det ska vara attraktivt att bo och verka här, att vi ska utnyttja och utveckla närheten till natur och kultur och att det ska vara en plats för alla.

I Lerums kommun vill vi utveckla en form för den nya översiktsplanen som tillgodoser behovet av att vara strategiskt verktyg för kommunens ledning och klargöra hur översiktsplanen samspelar med övriga styrdokument i kommunen. 

Aktualitetsförklaring av ÖP2008

ÖP2008Foto av: Lerums kommun Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den kommuntäckande översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras. Syftet med aktualitetsförklaringen är att politikerna, med aktualitetsförklaringen som underlag, ska kunna ta ställning till hur bra översiktsplanen stämmer överens med de politiska målsättningar som finns och den önskade utvecklingen framåt. Aktualitetsförklaringen är i första hand en metod för att sätta ramarna och inriktningen för en eventuell revidering av översiktsplanen. En aktualitetsförklaring av ÖP2008 gjordes under hösten 2013.

Vill du läsa mer om vad en översiktsplan är och ladda hem Lerums nuvarande översiktsplan, ÖP2008 kan du klicka här.