Olstorp

Just nu pågår inga detaljplaner eller program i Olstorp.

Kommunstyrelsen godkände den 29 augusti år 2012 ett program för Olstorpsområdet. Programmet ska användas som underlag i det fortsatta arbete med detaljplaner i området, när detta blir aktuellt.

Programmet syftar till att ta ett helhetsgrepp över Olstorpsområdet, göra en analys av nuläget och via förslag få till en sammanvägd utveckling av Olstorpsområdet.

Här kan du läsa programmet för Olstorpsområdet.