Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ändring av detaljplaner till kommunalt huvudmannaskap

Bakgrund

Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter ska övergå från enskilt till kommunalt. Det innebär att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Detta sker genom ändring av detaljplan för berörda detaljplaner inom Sjöviks vägförenings verksamhetsområde. De föreslagna förändringarna i detaljplanerna gäller endast den administrativa bestämmelsen som reglerar huvudmannaskapet. Ändringen innebär alltså ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring och gällande detaljplaner med bestämmelser ligger kvar som tidigare.  

Förslaget

Ändringen berör stora delar av Sjövik. Totalt är det 23 vägar i Sjöviks samhälle som berörs. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att ändra huvudmannaskapet för vägarna som Sjöviks vägförening idag förvaltar över till kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen blir ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Ändringen berör sju gällande detaljplaner (tidigare byggnadsplaner). Dessa är; ÖB 18, ÖB 19, ÖB 26, ÖB 27, ÖD 400, ÖD 401, ÖD 402. Kommunen kommer att göra ändringen i flera detaljplaner samtidigt för att göra arbetet mer effektivt. Här nedan kan du läsa samrådshandlingarna för respektive detaljplan. Klicka på denna översiktskarta för att se vilken detaljplan som berör vilket område i Sjövik.

Planens diarienr: KS15.624

Ändring av ÖB18

-Planbeskrivning
-Plankarta            

Ändring av ÖB19

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖB26

-Planbeskrivning
-Plankarta          

Ändring av ÖB27

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD400

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD401

-Planbeskrivning
-Plankarta                  

Ändring av ÖD402           

-Planbeskrivning
-Plankarta

Denna grundkarta gäller för alla detaljplaner och ingår i samrådshandlingarna.

Vad händer nu?

Vi håller nu på att ta fram handlingar för att ställa ut förslaget på granskning och då finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Tidplan

Kommunen planerar för granskning höst/vinter 2021. Under granskningstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.