Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljöbalken värnar inomhusklimatet

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för att kontrollera att lagstiftningen följs som gäller miljön inomhus i skolor, förskolor och offentliga lokaler. Den lag som tar upp dessa frågor är miljöbalken.

I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt. Den som äger fastigheten är skyldig att åtgärda och förebygga risker för ohälsa.

Klagomål på inomhusmiljön

Kontakta hyresvärden i första hand. Sker ingen förbättring kan du miljöenheten och framföra problemet. Miljö och byggnadsnämnden kan ställa krav på att fastighetsägaren undersöker och åtgärdar problem om det är befogat.

Sund inomhusmiljö

Grunden för en sund inomhusmiljö är en torr, välventilerad och välstädad byggnad.

Faktorer som kan påverka inomhusmiljön

Faktorer som särskilt uppmärksammas när det gäller besvär orsakade av inomhusmiljön:

  • Radon
  • Fukt
  • Otillräcklig ventilation

Symptom vanliga vid dåligt inomhusklimat

Allmänna symtom såsom irritation i ögon, näsa och hals, torrhet i hud och slemhinnor, hudrodnad, hudutslag samt trötthetskänsla kan orsakas av brister i inomhusklimatet.

Andra besvär som också kan bli aktuella när människor utsätts för dålig inomhusmiljö är

  • Astma
  • Luftvägsbesvär
  • Lungcancer till följd av radon