Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fukt och mögel

Har du problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning, dålig ventilation, skapar stora problem i många bostäder.

I vår närmiljö finns mikroorganismer, exempelvis mögelsvampar och bakterier, som under gymsamma förhållanden, exempelvis optimal fukthalt, temperatur, pH-värde och syretillgång, kan överleva och angripa byggmateriel i våra bostäder. Fukt inomhus kan också ge upphov till olika kemiska emissioner från syntetiska material som till exempel flytspackel och golvmaterial.

Hälsorisker

Fukt- och mögelförekomst ger inte alltid besvär för den boende, men det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi och astma i släkten  eller har känsliga luftvägar. De vanligaste symptomen är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon och en känsla av andnöd och rethosta. Även andra besvär förekommer som till exempel huvudvärk och trötthet. Det finns ett samband mellan fukt- mögelskador inomhus och förvärrande av astma, hosta väsande andning och besvär från övreluftvägarna. Besvären kan bli livslånga, även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Problem med fukt och mögel bör åtgärdas snarast efter upptäckt. Detta är särskilt viktigt om man har små barn, oavsett om barnen har astma eller allergibesvär eller inte. Läkare bör alltid kontaktas om du har fått eller är rädd att få hälsoproblem på grund av fukt eller mögel.

Hur du upptäcker fukt och mögel

Ofta finns inga synliga tecken på att huset är skadat. Fukt och mögelskada märks i de flesta fall först genom en obehaglig lukt i huset. Den boende kan vara tillvand och känner kanske själv inte någonting. Problemet uppdagas ofta genom att vänner och bekanta påpekar att det luktar.

Detta kan du göra för att minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögelsvamp och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar, håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken. Man ska aldrig ha täta mattor på källargolv och helst undvika att trä, textilier och pappersprodukter är placerade på källargolvet. I möjligaste mån ska man undvika att förvara produkter som mögelsvamp kan få fäste på i en källare.

Gör så här vid en fuktskada

Äger du din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till sektor Samhällsbyggnad, miljöenheten. Om enheten då bedömer det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Bostäder med fukt och mögel - en indikator för uppföljning av miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö

Ett av riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål är, God bebyggd miljö. En indikator på uppföljning av miljökvalitetsmålet är, bostäder med fukt och mögel. Man har med hjälp av en nationell miljöhälsoenkät undersökt hur stor andel av Sveriges befolkning som har fukt och eller mögel i sin bostad, och mellan åren 1999 till 2007 minskade andelen drabbade från 25 till 18 procent.