Beställa radonmätning

Beställning för långtidsmätning av radon i inomhusluft bör göras före den 1 oktober och fram till den 31 januari. Det är för att en långtidsmätning ska hinnas med under mätsäsongen som pågår under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april.

Hur länge ska mätdosorna sitta uppe?

Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen
1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den sista februari för att ett årsmedelvärde för radon i bostadens inomhusluft ska kunna beräknas. Årsmedelvärdet är viktigt eftersom det är detta värde som jämförs med riktvärdet för radon i bostäder som är 200 bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Här kan du beställa radonmätning

Lerums kommun vill erbjuda sina kommuninvånare en enkel service för att mäta radon i sina bostäder och länkar därför till företag som utför radonmätningar och uppfyller kravkriterier som Lerums kommun har ställt. Länkar till företag som uppfyller kriterierna hittar du nedan.

Genom att klicka på länkarna Villa eller Flerbostadshus vid respektive företag kommer du direkt till företagets webbformulär där du kan göra din beställning.

Observera att om du klickar på företagens namn istället för länkarna Villa eller Flerbostadshus kommer du till företagens webbplatser, inte till webbformulären.

Klicka här för att komma till Radonovas beställningsformulär

  • Villa.
  • För flerbostadshus, kontakta Radonova. Kontaktuppgifter finns på företagets webbplats.

Eurofins radon

Vi vill uppmärksamma dig på att om du beställer radonmätning via länkarna ovan kommer mätresultaten att registreras i våra register och därmed bli offentliga.

Andra företag som mäter radon i luft

Du kan vända dig till andra företag än de som anges ovan. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft kan du hitta hos Swedac. Länk till Swedacs söksida hittar du under "Mer information" nedan.

Mer information