Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inomhustemperatur

Eftersom vi vistas så mycket inomhus är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En av faktorerna som påverkar inneklimatet är temperaturen.

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten bör temperaturen i en bostad vara minst 20 grader. Undantaget är onormalt kalla dagar som är av tillfällig natur. Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 26 grader, utom under extrema förhållanden (till exempel vid värmebölja)

Känsliga grupper

Sjuka rörelsehindrade och äldre kan behöva en högre temperatur för att må bra. Därför bör lufttemperaturen där dessa grupper vistas vara mellan 22-24 grader.

Förskolor och skolor

För förskolor och utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas gäller att temperaturen inte bör vara lägre än 20 grader. Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden (till exempel vid värmeböljor).

Flera faktorer bestämmer

Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur, utan också på vilken temperatur ytorna omkring väggar, golv och fönster har. Exempelvis bör golvtemperaturen inte vara lägre än 15 grader. Skillnaden i lufttemperaturen vid huvudet och fötterna vid sittande ställning (1,1-0,1 meter över golvet) bör inte vara över tre grader.

Hur mäta?

Om du misstänker att temperaturen är för låg och vill mäta den själv i din bostad, så är det viktigt att du sätter termometern på lämplig plats. Den bör inte placeras på en yttervägg eller i ett fönster utan mät hellre i mitten av rummet.

Mer information