Rätt temperatur efter behov

Eftersom vi vistas så mycket inomhus är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En av faktorerna som påverkar inneklimatet är temperaturen.

Enligt rekommendation från Socialstyrelsen bör temperaturen i en bostad vara mellan 20-24 grader. Kallare än 18 grader bör det inte vara, annat än vid extrema köldknäppar.

Förskolor och skolor

För förskolor och utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas gäller att temperaturen inte bör vara lägre än 20 grader. Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden (till exempel vid värmeböljor).

Flera faktorer bestämmer

Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur, utan också på vilken temperatur ytorna omkring väggar, golv och fönster har. Exempelvis bör golvtemperaturen inte vara lägre än 15 grader. Skillnaden i lufttemperaturen vid huvudet och fötterna vid sittande ställning (1,1-0,1 meter över golvet) bör inte vara över tre grader.

Hur mäta?

I dessa fall är det mer rättvisande att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens temperatur och omgivande ytors temperatur. Även den operativa temperaturen bör ligga mellan 20-24 grader, och får inte vara lägre än 18 grader eller högre än 28 grader.

Mer information