Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Du mår som du andas in

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Socialstyrelsens och Boverkets webbplatser. Se länkar nederst på sidan.

Ventilationens uppgift

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte förmår att klara denna uppgift, finns en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som drag och leda till hög energianvändning.

Inomhusluften påverkas negativt

Inomhusluften påverkas negativt av människors utandningsluft och andra utsöndringar. Från hälsosynpunkt är det emellertid lukt och hälsoskadlig påverkan från mögel, fuktsvampar, sporer, damm, kvalster, kemiska emissioner från byggnad och inredning, radon samt tobaksrök som är viktigast att undanröja.

Olika ventilationssystem

Det finns i princip tre olika huvudtyper av system för ventilation i småhus; självdrag, frånluftssystem och från- och tilluftssystem, de två senare med hjälp av fläktar. I moderna småhus är ibland fläktsystemen kombinerade med olika anordningar för värmeåtervinning. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara större, uppemot ett luftbyte i timmen. Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften. I fuktig luft trivs kvalster extra bra och förökar sig snabbare än i torr luft.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Tyvärr tyder många undersökningar på bristande skötsel och underhåll, vilket lett till kraftigt nedsatt funktion av ventilationssystemen. Därför finns regler om obligatorisk funktionskontroll, OVK av ventilationssystem. Daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i kontrollen. Vid nybyggnad ska en besiktning göras innan ventilationssystemet används för första gången. OVK protokoll skickas till bygglovsenheten@lerum.se

Vädra mera

Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.