Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rapport om den fysiska miljön i förskolan

Miljöenheten har under 2017 och 2018 gjort en undersökning av den fysiska miljön i förskolorna i Lerums kommun. Resultatet redovisas i en rapport.

Nästan alla barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan. Denna rapport är ett resultat av en undersökning gjord 2017-2018 med en webbaserad enkät till alla förskolor i kommunen, för att på ett enkelt sätt ska kunna inventera barnens utomhus- och inomhusmiljö. Enkäten innehöll frågor om förskolans byggnader, inomhusmiljö, utomhusmiljö, egenkontroll och förbättringsarbeten.

Rapporten är en bearbetning av svaren från de 47 av kommunens 50 förskolor som svarat. Det är en bra svarsfrekvens och det gör att vi får en samlad bild över den upplevda inom- och utomhusmiljön i förskolorna i Lerums kommun.

Undersökningen är en del av ett större samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och några miljöförvaltningar i Västra Götaland.

Vi på Miljöenheten Lerums kommun vill passa på att tacka alla som svarat på enkäten och gett oss mer insikt om barnens inom- och utomhusmiljö i förskolan!