Registrera Livsmedelsverksamhet

Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, apotek, kök i förskola, skola och äldreboende.

Blanketten för att registrera din livsmedelsverksamhet hittar du nederst på sidan. 
Du bör lämna in din anmälan senast 2 veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Avgiften för en registrering är 930 kronor.
Du ska även  meddela miljöenheten om du gör förändringar i din verksamhet eller om din verksamhet upphör.

Vad händer efter registreringen?

När vi har fått in registreringsanmälan och fattat ett registreringsbeslut så kommer någon av oss miljöinspektörer att boka ett besök med dig. För de flesta verksamheter sker besöket inom de närmaste månaderna efter det att verksamheten har startat. Vid besöket kontrolleras till exempel att lokalen är anpassad till den typ av verksamhet som bedrivs samt att det finns lämpliga rutiner för bland annat temperatur, rengöring och hygien. Efter det första bokade kontrollbesöket är kontrollerna oftast oanmälda. Detta betyder att vi kommer till din verksamhet utan att ringa eller ta kontakt med dig i förväg. Hur ofta vi kommer ut på kontroll beror på vilken typ av verksamhet du bedriver (vilka risker din verksamhetstyp har). Kontrollen bekostas av en årlig kontrollavgift (1015 kronor per timma) som betalas efter årets första besök. Mer information om hur vi beräknar den årliga avgiften hittar du här.  Om brister konstateras som måste följas upp gör vi ett återbesök i din verksamhet eller granskar inskickade åtgärder. För det tas en extra avgift ut (930 kronor per timma).

Kunskapskrav

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måsta ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen samt förordningar.