Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Food Truck

En mobil livsmedelsanläggning, en så kallad Food Truck, måste vara registrerad hos miljöenheten i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Ska du starta den här typen av verksamhet i Lerums kommun, anmäl via vår e-tjänst och skicka in den senast 2 veckor innan planerad start. Är du redan registrerad i en annan kommun ska du kunna visa upp beslut om registrering när du får besök av kommunens miljöinspektörer.

Utformingen av den mobila anläggningen ska ge möjlighet att hålla god hygien och hantera livsmedel på ett säkert sätt. Här är några saker att tänka på

  • Bra med en baslokal där förberedelser, lagerhållning, rengöring, diskning och annat som inte går att sköta i vagnen sker.
  • Tillgång till en toalett som reserverats för den som hanterar oförpackade livsmedel.
  • Dricksvatten som ska användas till livsmedel ska förvaras i rena tankar eller dunkar av material som är avsett för livsmedel. På en del marknadsplatser finns dricksvatten framdraget.
  • Någon form av tank/uppsamlingskärl av avloppsvatten som kan tömmas utan att det påverkar livsmedlen behövs också. Observera avloppsvatten får inte släppas ut till dagvatten eller vattendrag.
  • Riktlinjer för buller från verksamheten är max 45dBA, 10 m från ljudkällan.
  • Det ska finnas plats för avfall så att det kan tas omhand, sorteras och lämnas till avfallsmottagare på rätt sätt.
  • Notera att återvinningsstationerna är dimensionerade för att ta emot förpackningar endast från hushåll. Livsmedelsföretagare har ibland avtal med en arrangör om att tillhandahålla en viss service i samband med evenemang.
  • Du behöver ha markägarens tillstånd att få ställa upp Food Trucken.

Klicka på länkarna nedan för att läsa om Riktlinjer och lagstiftning.