Den årliga Hygienveckan vecka 38

Hygienveckan är en årlig kampanj som sedan 2009 arrangeras under vecka 38 i Danmark, och sedan 2011 även i Sverige. Lerums kommun har varit med sen 2012. Syftet med kampanjen är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt det är med bättre hygien, till exempel i hemmet, på jobbet, i skolan, på sjukhuset, på äldreboendet och på restaurangen.

Lerums kommuns deltagande tidigare år

Lerums kommuns miljöenhet brukar sätta upp planscher på olika ställen i kommunen, exempelvis i affärer, vid idrottsanläggningar och barnavårdscentraler. Även kommunhuset får ta del av kampanjen.

I Lerums kommun är det miljöenheten som i samarbete med nätverket HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) uppmärksammar Hygienveckan. Tidigare år har kampanjen inneburit att arbeta fram affischer som sedan skickas ut till skolor, förskolor och arbetsplatser.

TvättkarHygienveckan 2012

2012 deltog kommunen på en mässa ”Bo och energi” där Miljöenheten hade en egen monter med information. Där fanns bland annat en ”tvättbjörn”, som är ett pedagogiskt verktyg som hjälper till att kontrollera hur väl man tvättat sina händer och hur väl man använt handsprit. Där var även en teckningstävling för alla barn.

 

Pennor, dekaler och foldrarHygienveckan 2013

Under 2013 fick alla förskolor som arbetade med hygienfrågan material från hygienlåda som innehåller bland annat trycksaker, pennor och handsprit.  

 

Hygienveckan 2014

Barn på som tittar på teckningarLerums kommun har också deltagit med en egen monter på barnfestivalen på Nääs 2014. Där fanns information, en tvättbjörn och barn kunde delta i en teckningstävling. Barnens alster ställdes sedan ut på Dergårdsgalleriet i Lerum under hela hygienveckan.

 

 

affischHygienveckan 2015

Året därpå anordnade Miljöenheten på Lerums kommun en föreläsningskväll för allmänheten. Biblioteken i Lerum har deltagit två år i rad sedan 2015 med en informationsmonter där biblioteket även tipsar om böcker inom området under just hygienveckan. 

 

Toalett i guldHygienveckan 2016

Inför 2016 anordnade Miljöenheten en skoltävling. Elever involverades genom att de kunde ge förslag på åtgärder för att få bra toaletter. Lerums kommun deltog även det året på barnfestivalen. 

 

 

Hygienveckan 2017

lär dig tvätta händerna - filminspelningUnder 2017 sattes arbetsplatsen i fokus. Främsta insatsen var att utforma en plansch och en film om vikten av att tvätta händerna och hur detta görs. Miljöenheten höll ett utbildningstillfälle om hygien och smittskydd för enhetschefer på sektor Stöd och omsorg med en "tvättbjörn" så att de fick tillfälle att testa sina egna kunskaper om att tvätta händerna. Det hölls även även arbetsplatsträffar på vårdboenden där hygienfrågorna diskuterades. Vidare arrangerades också en utställning på Lerums bibliotek.

 

Hygienveckan 2018

Temat för hygienveckan 2018 var Hygien - Lära för livet.
Kampanjen fokuserade på när, var, hur och vad vi lär oss om hygien samt att människor skulle få verktyg för ett friskt, bra och aktivt liv. Miljöenheten gjorde bland annat ett hygienquiz för anställda inom Lerums kommun.

 

Hygienveckan 2019

Årets tema för hygienveckan är hygien – en hållbar strategi. Under 2019 tar vi fokus på betydelsen av en genomgående bra plan, struktur och strategi. Med andra ord, hygien bör ha en naturlig plats i det strategiska arbetet inom kommunen, på arbetsplatsen, i förskolan, skolan, men även i hemmet