Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tillsyn av miljöinspektör

Om du driver en livsmedelsverksamhet, en verksamhet som kan påverka miljön eller hälsan eller inom strandskyddat område, så kommer du ibland att få tillsynsbesök i din verksamhet av kommunens miljöinspektörer. Hur ofta besöket blir beror på hur stor din verksamhet är och hur stora risker den medför.

Miljöinspektörerna har både en kontrollerande och en informativ roll, så passa på att fråga om saker som kan förbättra kvalitet, säkerhet och miljö i din verksamhet. Vårt mål är att det ska vara enkelt för dig att göra rätt från början.  

Det finns många regler som du som företagare är skyldig att känna till, det är inte lätt att veta allt! Till exempel är grunden att du som företagare ska ha en egenkontroll, men vi kan stötta dig så att du kan göra det på bästa sätt och stötta dig med att bedöma risker. Om det är något i din verksamhet som inte uppfyller lagens krav, berättar vi det vid besöket. Vi lämnar ett inspektionskort på plats eller skickar en skriftlig kontrollrapport efter besöket. Ibland kan det behövas ett återbesök för att se att bristen har blivit åtgärdad. Du får tid på dig att åtgärda det som kan vara en risk. Om det ändå inte blir åtgärdat kan vi skriva föreläggande eller förbud och det kan förenas med vite.

Tillsynen leder till att motverka fusk och att konkurrensen mellan företag blir på lika villkor. Idag är många konsumenter medvetna, så det är också en marknadsfördel att jobba aktivt med säkerhet och miljö. Om det sker en olycka eller ett utsläpp kan det bli en dyr historia. Genom att minska riskerna och åtgärda eventuella brister, kan du få tillsyn av oss mer sällan och vi slipper komma på återbesök.

Klicka här för att läsa om de taxor vi är skyldiga att ta ut.